Jeśli chodzi o okresowe badania kierowców, obowiązkiem każdego kierowcy i pracodawcy, jest wejście w posiadanie takiego orzeczenia. Osoba, która nie posiada aktualnych badań, nie może zostać dopuszczona do wykonywania pracy związanej z prowadzeniem pojazdów. Każdy pracodawca powinien zapewnić swojemu pracownikowi opiekę lekarską na własny koszt.

Okresowe badania kierowców – czym są?

Tego typu badania określane są przez ustawę o transporcie drogowym. Przeprowadza się je po to, aby stwierdzić, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, związane z niemożnością podjęcia pracy jako kierowca. Takie badania, powinny być przeprowadzane co 5 lat, aż do momentu wkroczenia w wiek lat 60. Po jego przekroczeniu, badanie  należy powtarzać co 30 miesięcy. Możliwe jest także, skrócenie terminu badań przez lekarza orzekającego. Jednak, aby móc pozwolić na coś takiego, nie mogą wystąpić żadne problemy zdrowotne, uniemożliwiające prowadzenie pojazdu.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie badań okresowych?

Badania okresowe są zwykle przeprowadzane przez medycynę pracy. Bazą pod to wszystko są określone badania, dzięki którym lekarz może wydać zaświadczenie. Nie mogą występować w nim żadne przeciwwskazania, które dotyczą wybranego stanowiska. Istnieją także przypadki, w których orzeczenie zostaje wydawane przez lekarza od branży przemysłowej, morskiej i tropikalnej, higieny pracy oraz kolejowej.

W takim skierowaniu, należy zamieścić treść, odnoszącą się do danego stanowiska. Każde oświadczenie lekarskie działa według określonego wzorca. Obowiązkiem pracodawcy jest trzymanie wszelkich orzeczeń lekarskich, w aktach pracownika.

Rodzaje badań kierowców na różnych stanowiskach

Na badania okresowe mogą składać się także dodatkowe, uzupełniające, które dotyczą kierowców  pracujących w różnych warunkach. Pracownicy, mogą przygotować się także na badanie moczu i krwi oraz jej ciśnienia. Bardzo ważne są też badania okulistyczne i laryngologiczne. Dodatkowo osoby które:

– wykonują pracę w hałasie muszą udać się na badanie otolaryngologiczne. Należy powtarzać je przez pierwsze 3 lata, co rok. Po upływie tego czasu, badanie wznawiane jest co 3 lata.

–  pracują w niebezpiecznych warunkach i mają kontakt z promieniowaniem elektormagnetycznym, powinny zyskać orzeczenie, z badania neurologicznego i EKG. Należy powtarzać je co 4 lata.

–   zmagają się z ciągłym wysiłkiem głosowym. W tym przypadku, wskazane są badania foniatryczne, powtarzane co 5 lat.

Dodatkowe badania, mogą mogą zostać zlecone przez lekarza medycyny pracy, jeśli nastanie taka konieczność.

Badania dla kierowców – psychologiczne

Jako firma, zajmujemy się badaniami okresowymi dla kierowców. Nasza pracownia składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy znani są przede wszystkim z życzliwości i wyrozumiałości. Dzięki przyjaznej atmosferze, istnieje ogromna szansa, na uzyskanie upragnionego, pozytywnego orzeczenia. Do każdego badania używamy specjalistycznego sprzętu, działającego z niezwykłą dokładnością. Na badaniu wystarczy okazać:

– dowód osobisty

– prawo jazdy

– skierowanie

– okulary (w przypadku konieczności ich używania)

Na badanie należy udać się trzeźwym od 48 godzin, zdrowym i wypoczętym