Podnośniki koszowe to urządzenia niezbędne do prac na wysokościach. Używane są zarówno przy pracach monterskich jak również przy czyszczeniu elewacji budynków na wysokościach, które nie pozwalają na użycie drabin.

Podnośniki można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje, rodzaj zależy od sposobu w jaki podnoszony jest kosz z operatorem:
– podnośniki przegubowe – mają większy zasięg roboczy, pozwalają na prace, gdzie podnośnik stoi w większej odległości od obiektu

– podnośniki teleskopowe – człony podnośnika wysuwają się pionowo do góry. Sposób wysuwania członów deprymuje prace bezpośrednio przy ścianie budynku.


Do czego służą podnośniki koszowe?

Podnośniki służą głównie do przenoszenia ludzi i ich wyposażenia na wysokości które nie dostępne są z powierzchni ziemi. Kosze podnośników nie są zbyt duże a powierzchnia pracy zlokalizowana jest w okolicy kosza. Dzięki wysięgnikom teleskopowym możliwe jest proste przemieszczanie kosza w różnych płaszczyznach, to sprawia że podnośniki koszowe są idealnym narzędziem do pracy na wysokościach.

Branże w których wykorzystywane są podnośniki koszowe:

  • Prace magazynowe. W magazynach głównie używane są podnośniki nożycowe, jest to związane z powierzchnią którą zajmują.
  • Pielęgnacja zieleni. Podnośniki teleskopowe to jeden z najlepszych sposobów na pielęgnacje zieleni na wysokościach. Podnośniki częst używane są do pielęgnacji drzew lub jej wycinki drzew
  • Prace instalacyjne. Prace na wysokościach związane z naprawą oświetlenia ulic czy też nontażu lub naprawy nadziemnych instalacji.
  • Czyszczenie elewacji i innych powierzchni znajdujących się na wysokościach

Podnośniki to bardzo wszechstronne urządzenia. Warto pamiętać o o nich gdyż nie wiadomo, kiedy może przydać się.